Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111823

Dato: 14.09.2021

Hei. Det er en grunnleggende rett for alle mennesker å være frie. Lover skal beskytte landets innbyggere. Dersom en slik lov blir vedtatt, vil vi ta drastiske skritt i retning av et totalitært regime