Høringssvar fra Ingvild Spieler Bugge

Dato: 14.09.2021

Å forlenge de midlertidige hjemlene i smittevernloven er en trussel mot demokratiet og borgernes rettigheter.

Dette forslaget MÅ avvises, da dere da vil sette en presedens hvor borgerrettigheter lett kan unndras, og ved dette setter hele vårt lands styre, tillitt og fungerende demokrati i fare for fremtiden. Jeg håper dere holder deres verv høyt og hode kaldt. Vis oss at det er mulig å ha mer enn en tanke i hode på samme tid, og at dere beskytter folket som har valgt dere mot maktmisbruk.

Ingvild Spieler Bugge