Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 741247

Dato: 10.09.2021

Nei til videreføring av koronasertivikatet , og bevegelse frihet . Dette går imot både grunnloven, menneskerettighetene og Nurnbegkoden .