Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 781964

Dato: 13.09.2021

Nok nå! "Midlertidig carte blanche" skulle være akkurat midlertidig. To år, og mere der til, er ikke midlertidig. Det bør stå bortom et hvert tvil at smittevernloven med disse forskriftene ikke hører hjemme i et demokrati! Regjeringen - og et tyst Storting - har i 1,5 år bevist at de utnytter sin maktposisjon til å kontrollere et folk langt mer inngripende enn hva som er nødvendig og forholdsmessig hvis de får muligheten. Et hvert tenkende menneske - med folkets beste i sin helhet i tanken - innser at berørte paragrafer selvfølgelig ikke skal videreføres.