Høringssvar fra Holistisk Helse AS

Dato: 23.09.2021

Forslaget om forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 bør absolutt ikke bli vedtatt.Det er klare brudd på menneskerettene. Det finnes ingen dokumentasjon på at dette er hensiktsmessige tiltak med tanke på folk sin helse. Erfaringene tilsier heller at disse tiltakene har en svært negativ innvirkning på både fysisk og psykisk helse og samfunnet generelt.