Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 241476

Dato: 24.09.2021

Jeg er sterk uenig.