Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 128021

Dato: 15.09.2021

Jeg er ikke enig i begrensningen av bevegelsesfrihet