Høringssvar fra Jan Åge Paulsen

Dato: 10.09.2021

Dette er jeg sterkt imot på prinsipielt grunnlag fordi det ikke er forankret i demokratiske prinsipper.