Høringssvar fra Sophie Erlandsen

Dato: 23.09.2021

-Man vet at også vaksinerte smitter, så coronasertifikatet er uten hensikt