Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 681112

Dato: 10.09.2021

påtide å stoppe! Nå er det nok. Om dette forlenges viser regjeringen tydelig at dette ikke handler om viruset lenger. Få dødsfall, få innleggelser og meget få alvorlig syke......


Artikkel 1.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Artikkel 3.

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 12.

Ingen må utsettes for vilkårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse. Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 13.

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/menneskerettigheter/fns-verdenserklaering-om-menneskerettigheter