Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 188035

Dato: 23.09.2021

Dette må opphøres snarest