Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 383493

Dato: 12.09.2021

Innreisekarantene for mindreårige rammer barnefamilier med hytte i Sverige sterkt. Smittesituasjon tilsier at det ikke er forholdsmessig å straffe barnefamilier på denne måten.

Det er grusomt å oppleve Norge som en politistat og hvilken maktarroganse myndighetene har.

Forlenges dette håper og tror jeg historien og ettertiden vil beskrive det som skjer på en måte som ikke er fordelaktig.