Høringssvar fra G Flobak

Dato: 23.09.2021

Jeg motsetter meg all frihetsfrarøvelse fra myndighetene, stiller spørsmålstegn ved at FHI og myndigheter ikke har benyttet seg av behandlingsmuligheter for allmennheten som foreligger mot covid 19 og protesterer på det sterkeste mot at barn blir vaksinert med en vaksine som ikke er endelig godkjent. Vi vet ingenting om senskadene, men vet at barn 0- 19 i liten grad får alvorlig sykdom av covid 19. Gry Flobak