Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 111419

Dato: 14.09.2021

https://steigan.no/2021/09/regjeringa-vil-forlenge-forskrifter-om-karantenehotell-isolering-smittekarantene-og-koronasertifikat/

Demokratisk galskap, kaller Norges jurister denne loven. Og vi, folket, vil heller ikke ha dette diktatoriske vrøvlet tredd nedover hodet vårt. Dette bør dere skrinlegge på dagen og sørge for at landet vårt forblir et demokrati med rettigheter til folket, slik vi har hatt det siden grunnloven ble skrevet.

Vi kan ikke godta at en politisk globalistisk liten klikk i Oslo skal sitte og rasere det norske folks rettigheter. Dere tror dere kan ta dere til rette som dere vil, men det kan koste dere dyrt den dagen folket våkner og ser hvilken urett dere begår. Nå bør dere forstå at dere er folkets tjenere, som Erik Bye sa så klokt. Dere er ikke nikkedukker for globalistene i Davos, selv om dere oppfører dere slik, og til stadighet øser ut milliarder av det norske folks penger, for å kjøpe dere titler i EU, FN, WHO og WEF. På tide å ta et skritt tilbake å ta til vett. Dette bør skrotes umiddelbart.