Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 133334

Dato: 15.09.2021

Dette lovforslaget bør IKKE vedtas da tiltakene ikke svarer til trusselen de er ment mot. Tiltakene, som etter min mening bryter med både menneskerettigheter og grunnlov, er alt for strenge når de er ment mot et virus som (av mange leger og forskere samt "dødstallene" til FHI) ikke er verre enn en vanlig influensa. I tillegg glemmes alle negative virkninger for folk og samfunn som disse tiltakene har.