Høringssvar fra Runar Gilberg

Dato: 13.09.2021

Det er på tide å få ein slutt på apartheid-samfunnet der ein stemplar nokon som reine og andre som ureine. Slutt med vaksinetvang med det same. Lat folk få fridomen tilbake.