Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 253405

Dato: 11.09.2021

Klart og tydelig nei til forlengelse, da alle disse inngripende tiltakene strider med grunnloven, menneskerettighetene og sunn fornuft.

Stopp tyranniet og stans regjeringes kriminelle handlinger så raskt som mulig.