Høringssvar fra EIrik Molnes

Dato: 23.09.2021

Må ikke innføres eller videreføres! Nå får det være nok!