Høringssvar fra Mats Waskaas

Dato: 23.09.2021

Klart nei til forlengelse av endringer i smittevernloven.