Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 279342

Dato: 11.09.2021

Det er ingen objektive fakta som tilsier at en forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 har noen som helst positiv virkning på samfunnet.

Begrepet «smitte» er innført av myndighetene for å rettferdiggjøre de drakoniske tiltakene som berøver friheten til befolkningen. «Smitte» blir påvist ved en PCR-test som ikke kan avgjøre annet enn om prøven som tas inneholder den genetiske koden man søker etter eller ikke. En PCR-test kan ikke stille noen diagnose.

De midlertidige forskrifthjemlene ble vedtatt i en periode hvor det var generelt stor usikkerhet om sykdomsbildet og alvorlighetsgraden av sykdommen man antar er forårsaket av viruset SARS-CoV-2, som forøvrig kun er isolert in silico. I ettertid kan det statistisk påvises at denne sykdommen ikke er mer alvorlig enn en normal influensa. I henhold til FHI’s egen statistikk fører færre enn 3% av de meldte tilfellene til sykehusinnleggelse, uavhengig om man er vaksinert. I 2020, før vaksinasjon, var det registrert færre døde av influensa, lungebetennelse og Covid-19 enn de fire foregående årene hvor Covid-19 ikke eksisterte.

Kostnadede og de øvrige samfunnsmessige negative konsekvensene av tiltakene som forskriftshjemlene åpnet opp for er overhodet ikke belyst eller offentliggjort. En haste-videreføring av disse hjemlene uten en balansert offentlig debatt vil bare medføre at mistilliten og mistenksomheten til politikere og helsebyråkratiet øker enda mer.