Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 224462

Dato: 11.09.2021

Jeg vil på det sterkeste protestere mot et slikt vedtak. Dette vil i prinsippet bety at regjeringen får fullmakt til å innføre så vidtrekkende restriksjoner at vi som personer ikke får bevege oss fritt. Det vil bety at vi blir underlagt en slik kontroll at vi blir å likne med et diktatur. Dette håper jeg at alle på Stortinget vil si nei til. Hvis ikke, er ikke Norge lenger det landet vi trodde vi befant oss i. Dette er rett og slett uhørt. Og alt dette skal man vedta på grunn av et virus som har en dødelighet på linje med vanlig sesonginfluensa. Ser dere ikke selv hva dere driver på med?