Høringssvar fra BARNAS ØNSKEBRØNN AVD. VESTLANDET

Dato: 24.09.2021

Barn har lidd under håndteringen av COVID-19.

Forlengelse av forskriftene er strengt unødvendig ettersom viruset klassifiseres på lik linje med influensavirus.

Barn bør ikke benyttes som middel for å beskytte verken sårbare eller eldre mennesker. Barn har hele fremtiden foran seg, og det er bekymringsfullt å se utviklingen som har vært det siste 1,5 året, hvor man skal gjemme ansiktet bak masker. Holde avstand.

Alle mennesker har behov for kontakt og smil.

Det kan diskuteres hvorvidt tiltakene har veid opp for kostnadene. Det kan diskuteres hvorvidt det egentlig har vært nødvendig å belaste samfunnet, inklusive barn gjennom de tiltakene samfunnet har vært gjenstand for. Fattigdommen har blitt forsterket. Flere barnefamilier har mistet inntektskilden sin, som igjen påvirker barnene. Barn opplever samtidig et press ift vaksinering.

Vi må lære oss å leve med virus, aldri mer tro at vi kan bekjempe viruset.