Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 122718

Dato: 15.09.2021

Jeg er helt uenig i restriksjonene. Dette er en inngripen i mitt liv og mine valg som går ut over min integritet og selvbestemmelse. Dette har utviklet seg til et helsediktatur. Vi har 17 døde under 50 år i Norge, uvisst om de døde av eller med korona.