Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 205514

Dato: 23.09.2021

Jeg er sterkt imot en forlengelse av hjemlene i smittevernloven og er dypt bekymret for den måten pandemien har blitt håndtert på med pågående og massiv skremsel hvor vaksine sees som eneste løsning.