Høringssvar fra Siren Martine Danielsen

Dato: 24.09.2021

Forslaget bør ikke forlenges.

Avgir høringssvar på vegne av meg selv, Siren Martine Danielsen og samboer Joe Kriram.

Vi har fått nok av regjeringens misbruk av folket og demokratiet.

La oss leve i fred, slik Norge så fint portretterer seg til omverden.

Nok er nok.