Høringssvar fra Trond Hanshus

Dato: 13.09.2021

Undertegnede er sterkt imot videreføring av midlertidige hjemler for koronatiltak. Det ligger i selve begrepet at disse skulle være MIDLERTIDIGE. Etterhvert som man visstnok har fått mer oversikt og kontroll over situasjonen må disse opphøre. Meningen er ikke at det midlertidige skal bli det permanente, eller at unntaket skal bli regelen. Det er en skremmende utvikling i totalitær retning hvis myndighetene skal få fortsette med midlertidige hjemler som medfører begrensninger i frihet når det ikke foreligger reelle behov. Mvh Trond.