Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 490240

Dato: 12.09.2021

Nå må dette ta en ende, dette har ikke lenger rot i virkeligheten.
Vi er nå kommet oss forbi den kritiske fasen og vi har ikke lenger behov for lover og regler som skulle hjelpe over en kritisk fase i samfunnet.

nok nå!!!