Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 175515

Dato: 22.09.2021

Dødeligheten for SARS-CoV-2 på verdensbasis er anslått til ca 0,2%, som tilsvarer dødeligheten til en middels sesonginfluensa.

Median alder for dødelighet av sykdommen i Norge er 81,5 år.

Hva går dugnaden ut på nå medio september 2021, og HVEM er den for så lenge ca 80% av Norges befolkning er fullvaksinerte med en vaksine som etter sigende gjør jobben den er ment å gjøre?

Smittetallene vil variere med årstidene, slik de normalt gjør med andre luftveisinfeksjoner også. Dødstallene med.

Ser derfor ingen grunn til å tviholde på utdatert regelverk for noe som nå ikke lengre er en samfunnstrussel mer enn sesonginfluensa. Da er denne pandemien gått over til å bli noe helt annet enn en dugnad, og man kan i så tilfelle spørre seg om motivene som ligger bak denne tviholdingen av utdatert MIDLERTIDIG regelverk.