Høringssvar fra Dijana Miladin

Dato: 16.09.2021

Dette er brudd på grunnleggende friheter for befolkningen, NEI til ytterlige corona tiltak!