Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 932560

Dato: 13.09.2021

NEI.
Ønsker IKKE forlengelse da smittevernloven bryter mot demokratiske prinsipper. Videreføring av smittevernloven vil være med på å rive ned det Norge som ble bygget opp igjen etter 2. verdenskrig. CEPI har vært med på å tvinge en farlig og dyr eksperimentiell vaksine på Norges og verdens befolkning uten at det har blitt informert om de enorme farene forbundet med de.
Norges befolkning har ved hjelp av smittevernloven blitt ført bak lyset i viktige spørsmål. En bevist handling av regjeringen for å kunne opererere som et diktatur.
Skattebetalerenes penger har blitt brukt for å gjøre Bill Gates enda rikere, med hundretusener, eller millioner, av døde som følge av galskapen. Propagandaen regjeringen har ført har fått over halve Norges befolkning til å ta en uprøvdt vaksine det ikke finnes grunnlag for å bruke da det finnes gjennomprøvde medisiner som Ivermectin som er trygge og gjennomprøvde medisiner nærmest fri for bivirkninger.
Regjeringen har i mitt syn gjort seg skyldig i menneskerensing ved å skjule den virkelige agendaen og brukt smittevernloven for å gjøre det mulig. Det norske folk har ikke fått muligheten til å gjøre et bevisst valg i forhold til å la seg injisere med en eksperementiell vaksine fordi regjeringen har holdt tilbake viktig informasjon, og også ved å bruke psykiske virkemidler for å påvirke befolkningen til å frivillig la seg injisere. Jeg tror ikke det er mange i Norge som føler de har fått vite at vaksinene selges som et eksperiment, og at f.eks. Pfizer kun selger til de som skriver under på at de ikke kan rettsforfølge Pfizer for bivirkninger.
Vi burde ha 2. verdenskrig såpass friskt i minne at vi ikke går inn i en ny menneskerensing frivillig, eller som i det norske folks tilfelle, ført bak lyset av regjeringen.
Skadene smittevernloven har medført er allerede ubotelige.
Regjeringen kan heller ikke påstå at den ikke har visst hva pandemiens virkelige hensikt var, da regjeringen har vært en drivende part helt siden 2016. Sannsynligvis tidligere. Regjeringen har for å få folk til å la seg vaksinere brukt virkemidler som å hele tiden vise til antall døde, antall innlagte osv. men har ikke gitt tilsvarende informasjon om antall døde etter vaksineringen. Et tall som selvfølgelig langt overgår antal døde av viruset. Regjeringen har heller ikke informert om hvor liten sannsynlighet det er for at PCR testene gir riktig svar, da PCR teknologien ikke fungerer tilfredsstillende for å påvise infeksjoner. Det har ikke blitt opplyst om at ved å kjøre testene i over 35 sykluser vil testsvarene gi oppimot 100% falske positive svar.
Ved å innføre smittevernloven har regjeringen kunnet gjøre avgjørelser på vegne av det norske folk som på ingen måte er til det norske folks beste.