Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 437366

Dato: 10.09.2021

Jeg protesterer mot dette forslaget.

Det kan ikke være noen tilfeldighet at dette forslaget kommer når valgkampen er over og det er to døgn til valget går av stabelen. På denne måten har regjeringa sørget for at smittevernregimet ikke er blitt noe tema i valgkampen.

Partiene kunne ha signalisert hvordan de ser på smitteverndiktaturet til regjeringa, men det har alle partiene lojalt unngått å gjøre.

ved at regjeringa kommer med et så drastisk forslag nå, når valgkampen er slutt, signaliserer den sin forakt for velgerne og for valgkampen.