Høringssvar fra KreativRatio

Dato: 24.09.2021

Vaksinepass er ikke lov etter Norsk lov ( grunnlov) - forskjellsbehandling av innbyggerne på denne måten er ikke lov. Nurnbergkondeksen sier også at å forske på mennesker- slik denne injekseringa er - ( kun betinget godkjenning) og ikke utprøv legemiddel.

Det er heller ikke lov etter Norsk lov og drive propaganda og reklamere for legemidler slik det nå er gjort i forbindelse med injeseringa.