Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 235226

Dato: 24.09.2021

Nei! Dette er jeg sterkt imot!