Høringssvar fra Linda holth

Dato: 10.09.2021

Forskriftshjemlene bør ikke forlenges.