Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 115533

Dato: 14.09.2021

Jeg stemmer mot forlengelse av forskriftshjemlene. De av dere som stemmer for, vil etter mening sannsynligvis med tiden bli rettsforfulgt. Under Nürnberg påsto de anklagede at "Jeg visste ikke bedre". Det holdt ikke mål da, og holder ikke mål nå.

Les dere opp på relevante studier og ekspertutalelser, som nå blir sensurert i massemedia.

Lykke til er vel det eneste man kan si!