Høringssvar fra Jan Arvid Veggeberg

Dato: 23.09.2021

Jeg er sterkt imot å forlenge disse diskriminerende og grunnlovsstridige korona hjemlene.

Mvh

Jan Arvid Veggeberg