Høringssvar fra Bengt Andrén

Dato: 23.09.2021

Forskriftshjemmel om koronasertifikat, opphpldssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 må absolutt ikke videreføres.

Særlig er koronasertifikatet i strid med innbyggeres rett til sine friheter. Koronasertifikatet bør absolutt avskaffes umiddelbart. En regjering som ikke straks avskaffer sertifikatet jobber ikke i innbyggernes og Norges interesse og krenker individuelle rettigheter. Med håp om at regjeringen således handler i fornuft.