Høringssvar fra Jan Frederik Viul

Dato: 10.09.2021

Høring av endringer i smittevernloven: Ingen forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2 er nødvendig.