Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 223116

Dato: 24.09.2021

Skal noe sånt gjennomføres må det bygges på faglig kompetanse. Det foreligger ikke her! Det har aldri før vært nødvendig med slike tiltak i samfunnet og bør heller ikke innføres nå.