Høringssvar fra Folkebevegelsen for Norges Grunnlov

Dato: 24.09.2021

https://miniblogg.no/folkebevegelsen-direkte-folkestyre/130193/diverse-informasjon-fra-mennesker-samt-hva-grunnloven-og-lov-om-politiet-sier.html

Vi krever at teksten i Norges Grunnlov må følges og derved må Unntakstilstanden og Loven om smittevern opphøre. Ingen av disse lovverk kan sette Norges Konstitusjon til side. Samtlige Stortingsrepresentanter er mistenkte for brudd på Grunnlovens §§ og tekst om menneskerettigheter (se særlig §§ 2, 92 og 100 mv.), herunder også vår borgerrett § 49.

Viser også til Straffelovens del 1 og 2.

Om Regjering / Storting ikke vedtar at Unntakstilstanden opphører straks, vises til Grunnloven bl.a. § 95 samt at innbyggerne i Norge sin innsynsrett i alle statens og kommunenes dokumenter.

I vedlegget er mer detaljert informasjon om innsamlet materiale som Regjering og Storting må motbevise for å fortsette Unntakstilstanden. Saken må kreves behandlet i Høyesterett mot sittende stortingsrepresentanter / Regjering.

Vedlegg:

Ingar Grøndahl
Folkebevegelsen