Høringssvar fra Stig Erik Rognli

Dato: 24.09.2021

Regjeringens forslag om å fortsette unntaksbestemmelsene i smittevernloven må forkastes. Det er ingen unntakstilstand. Alle har fått tilbud om vaksine mot et virus som har mindre dødelighet en sesonginfluensaen. Nok er nok!!