Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 258456

Dato: 24.09.2021

Dette må og bør forkastes.