Høringssvar fra Caroline S. Thoreid

Dato: 23.09.2021

Dette er en stor inngripen i folks liv. Det har allerede vart alt for lenge.