Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 422204

Dato: 12.09.2021

Jeg er totalt mot utvidelse av midlertidig forlengelse av forskrift om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene samt isolering og begrensning i bevegelsesfriehet for å forebygge eller motvirke overføringer av SARS-CoV-2 eller andre virus.

Jeg mener at dette strider mot Nürnberg traktaten og dermed fører en slik midlertig lov til frihetsberøvelse, forskjelsbehandling, tvang og skader ytringsfrieheten.

Jeg ber også myndighetene legge frem bevis på at PCR testen virker godt nok til å brukes i smittesporing.