Høringssvar fra knutol7@hotmail.com/tlf 98686299

Dato: 12.09.2021

Internering/fengsling av uvaksinerte Norske borgere - som besøker nabolandene.

Skal Norge bli en sann Diktaturstat?

Til representanter for den Norske regjeringen og det Norske stortinget.

Skal dette kunne bli en forfølgelse av uvaksinerte Norske statsborgere, om det vi ser nå blir en del av det nye Norske politiske diktaturet - Men histiorien vil i såfall forfølge dere! - Nå, etter 8 år med det "nye høyrevridde regjeringen", skal Norge atter en gang påberope seg å være en rettstat! ?

Framtiden vil vise at dere Norske politikere (nesten alle de Norske politiske partier) - tar grundig feil, og er besatt etter å få mest mulig makt over hele det Norske folket. Vi er ikke langt unna at de som nekter å ta "Dødssprøya" skal interneres på ubestemt tid; Covid 19 syk eller ikke. Vitenskapelig forskning så langt viser at covid 19 vaksinen ikke påvirker smittespredningen i forhold til fullvaksinerte, så dette er et nytt politisk påskudd - og jeg vil våge den påstand at dette ikke har noe å gjøre med den medisinske virusspredningen å gjøre! Det minner mest om det gamle Hitler-Tyskland og forfølgelse av opposisjonelle. Blir dette "lovforslaget" vedtatt er vi tilbake til de gamle 30-årenes Tyskland; i såfall - lykke til med det "nye" Norske diktaturet.

NB! TIPS! Alternativ til "Dødssprøyta" kan være bruk av medisiner som for eksempel: Ivermectin, Azitromycin,Hydroksyklorokin med flere. I tillegg til dette så vet vel de Norske politikerne at det finnes fylte Oksygenbeholdere til salgs. Det krever at politikere stopper med å legge ned Fylkes-sykehusene og de kommunale sykehjemsplassene. Det store spørsmåler er - Når skal Dere politikere lære?

Nei til Døds-sprøyta!

Kongsvinger, 12.09.2021

Knut Olsen.