Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 124225

Dato: 15.09.2021

En forlengelse av de sterke skadevirkningene fra nedstengninger, isolasjon, restriksjoner på reise som vi må tilbake til 2. verdenskrig under tysk okkupasjon for å finne, alt dette pga noe som er mindre farlig enn influensa? Det er mye her som ikke henger på greip, og de offentlige myndighetene er svært lite interessert i å diskutere bakgrunnen og grunnlaget de foretar avgjørelser på. Det er ikke behov for en forlengelse, folk må få en sjanse til å komme tilbake til normalen, det har allerede gått for lang tid med meningsløse restriksjoner - hvis det er mye smitte i Oslo hjelper det ikke å stenge en pub i FInnmark, bare for å ta et eksempel.