Høringssvar fra Thomas J. Middelthon

Dato: 24.09.2021

Jeg er mot en forlengelse av de midlertidige endringene i smittevernloven fordi endringene nå fremstår som unødvendige og ikke forholdsmessige. Nytten står derfor ikke i et forsvarlig eller fornuftig forhold til økonomiske og andre ulemper som følger med de midlertidige endringene.