Høringssvar fra Maryon

Dato: 22.09.2021

Vi må vi se litt utover oss selv (Norge som det selvgode landet vi er) og se hvor skadelig coronasertifikat har vært i de fleste land som har innført det. Det har ført til STOR splittelse i befolkningen og laget et unødvendig skille. Å se erfaringen andre land har hatt bør føre til at vi ikke ønsker å forlenge sertifikatet her i Norge. Det har selvfølgelig også hatt negativ virkning her i landet, hvor enkelte aktører har tatt det i bruk på områder som det ikke var tiltenkt i utgangspunktet. Coronasertifikatet har ingen helsemessig nytte, men brukes utelukkende som et pressmiddel for å få opp prosenten vaksinerte i landet. Da det nå ser ut til at corona-influensaen går inn under mangfoldet av sesong-influensaer, vil det også være unødvendig å videreføre de øvrige midlertidige forskriftshjemlene. Ingen videreføring!