Høringssvar fra Ola Nordmann

Dato: 11.09.2021

Sier nei til dette forsøket i å opprettholde et system som bryter med menneskerettigheter blant annet.