Høringssvar fra Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 193245

Dato: 23.09.2021

Jeg protesterer mot forlengelse av endringer i smittevernloven: Forlengelse av midlertidige forskriftshjemler om koronasertifikat, oppholdssted under innreisekarantene, samt isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet for å forebygge eller motvirke overføring av SARS-CoV-2.

Jeg ønsker ikke lenger å leve under lockdown og ha et vaksinepress og krav fra myndighetene. Jeg ønsker å leve i et demokrati der jeg har råderett over min egen kropp. Jeg ønsker ikke å delta på et medisinsk eksperiment som ingen vet konsekvensene av.

Dette bryter med Nurnberg loven.

Å frata friske mennesker sin frihet er i strid med grunnloven og våre menneskerettigheter.
Å isolere A symptomatiske mennesker er ikke nødvendig da de ikke kan smitte andre når de ikke har symptomer.
Å lage et sorteringssamfunn der det skal skilles mellom vaksinerte og uvaksinerte er helt meningsløst!
De vaksinerte kan også på lik linje med uvaksinerte bli smittet og smitte andre.

Så hva slags mening skulle dette ha bortsett fra å true mennesker til å bli lydige?

Vaskinen virker heller ikke mot Delta varianten, som nå er det hoved viruset som er i omløp.

Det å vaksinere barn er helt bak mål. Det er ikke barnas ansvar å beskytte voksne, men de voksne sitt ansvar å beskytte barn. At dere utsetter barn for en eksperimentell vaksine som mange har dødd av og blitt kronisk syke av er helt sjokkerende.